Jan’s Mother

De moeder van Jan
Vrijdag 21 April, 20:30
Sint Jansstraat 37 Amsterdam
Unknown
Logline:
Jan maakt zich grote zorgen over zijn moeder die in de gevangenis zit. Hij raapt zijn moed bij elkaar voor een oprecht gesprek met haar.
Synopsis:
De moeder van Jan zit al langer dan een jaar in de gevangenis. Jan mist haar verschrikkelijk en maakt zich veel zorgen over haar. Hij weet niet of ze daar veilig is. Hij kan niet met haar praten wanneer hij wil en hij áls ze elkaar zien dan praten ze niet over wezenlijke dingen. Jan praat met zijn vrienden en zijn oma over waar hij mee zit. Tijdens de film verzamelt hij moed om uiteindelijk een gesprek met zijn moeder te voeren om erachter te komen hoe het écht met haar gaat.
De moeder van de elfjarige Jan zit in de gevangenis. Al een jaar en ze moet nog wel een jaar of anderhalf. Wat betekent dat eigenlijk? Jan kan haar niet bellen, zijn moeder haalt hem niet op van school. Hij kan haar niet zomaar iets vragen. Bijvoorbeeld hoe het nou is in de gevangenis. Hoe gaat Jan daarmee om? Anneloor van Heemstra geeft een intieme impressie van een paar dagen in Jans leven. Als hij zijn moeder iets wil vertellen, neemt hij het op. “Hé mam, met Jan.” Ontroerend is een gesprek met zijn vrienden. “Vinden jullie me veranderd?” Stilte. “Neu, nee. Je bent wel sneller boos. Maar dat begrijpen we wel.” De film valt samen met Jans wens om zijn moeder te vragen hoe het echt met haar gaat – dat durft hij namelijk niet zo goed. In de film bereidt hij zich voor op een goed gesprek. Het verzorgde camerawerk en de steeds subtiele veranderingen van perspectief en diepte creëren een dromerige sfeer. Dat past mooi bij de kwetsbaarheid die Jan uitstraalt. Van Heemstra laat zien dat de jongen ondanks alles zijn kinderlijke onschuld niet kwijt is.
Documentary Film, Dutch spoken, English subtitles

Jan’s Mother
Friday 21 April, 20:30
Sint Jansstraat 37 Amsterdam

Logline:
Jan is deeply worried about his mother who is in prison. He plucks up his courage for an earnest conversation with her.
Synopsis:
Jan’s mother has been in prison for more than a year. Jan misses her terribly and worries about her a lot. He doesn’t know if she’s safe there. He can’t talk to her when he wants to, and when they do see each other they don’t talk about the real issues. Jan talks to his friends and his grandmother about the things he struggles with. In the course of the film he musters the courage to finally have a conversation with his mother to find out how she’s really doing.
The mother of 11-year-old Jan is in prison. She’s been incarcerated for a year and still has about 18 months to go. So how does that affect Jan’s day-to-day life? Well, he can’t call her when he feels like it. And she can’t pick him up from school, or answer the questions he so wants to ask. Questions like “What’s it like in prison?” Anneloor van Heemstra has made an intimate impression of a few days in Jan’s life. If there’s something he wants to tell his mother, he records it. “Hi, Mom, it’s Jan.” A discussion with his friends is particularly moving. “Do you think I’ve changed?” Silence. “Well, no. You do get angry more easily. But we understand why.” The film takes place at a time when Jan wants to ask his mother how she’s really doing – it’s something he doesn’t dare to ask. We see him preparing for a good talk with her. The excellent camerawork and the subtle shifts of perspective and depth of field create a dreamy atmosphere that complements Jan’s obvious vulnerability. Van Heemstra shows that, despite everything, the boy hasn’t lost his childhood innocence.
A view day’s in the live of 11 year old Jan, who’s mom is in prison. She’s been incarcerated for a year and still has about 18 months to go. So how does that affect Jan’s day-to-day life? Well, he can’t call her when he feels like it. And she can’t pick him up from school, or answer the questions he so wants to ask. Questions like “What’s it like in prison?” He worries sick about her wellbeing but doesn’t dare to ask her about that. Jan talks to his friends and his grandmother about the things he struggles with. In the course of the film he musters the courage to finally have a conversation with his mother to find out how she’s really doing.
Documentary Film, Dutch spoken, English subtitles

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s